1. 1. 2020

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost prováděcí Nařízení Rady EU 2018/1912 (dále jen „Nařízení“), které se týká některých osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství.  

Více informací zde