Archiv článků

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 5. 2020

Novelou zákona č. 256/2019 Sb. se mění u některých služeb a zboží sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v ustanovení § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho...

Vyplnění žádosti Antivirus vs. krizový zákon

Jak má zaměstnavatel (s.r.o., a.s., OSVČ) žádat z programu ANTIVIRUS vs. krizový zákon...

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Vyplnění žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (dále jen „Žádost“) se podává na předepsaném tiskopise, který je možné stáhnout z webového portálu finanční správy...

VÍCE INFORMACÍ...

Nová pravidla záchranného programu pro OSVČ - pětadvacítka

Náš další článek je věnován novým pravidlům záchranného programu pro OSVČ - pětadvacítka.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Zaměstnavatelé vs. zaměstnanci – program ANTIVIRUS

Přečtěte si aktualizovaný článek k programu ANTIVIRUS...

VÍCE INFORMACÍ ZDE

2. část - Postup vlády v souvislosti s koronavirem

Přinášíme aktuální článek, který se věnuje programu ANTIVIRUS a záchrannému programu pro OSVČ - pětadvacítka...

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Schválené zákony či legislativa v souvislosti s koronavirem

Dne 27. 3. 2020 byly zveřejněny ve Sbírce zákonů legislativní změny v souvislosti s koronavirem.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Postup vlády v souvislosti s koronavirem

Dne 19.3.2020 zveřejnila vláda ČR níže uvedené opatření v souvislosti s koronavirem (dále jen „Opatření“).

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Postup finanční správy v souvislosti s koronavirem

Finanční správa dne 16. 3. 2020 zveřejnila postup pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem (dále jen „Postup“). Co lze očekávat?  

VÍCE INFORMACÍ ZDE

2. část - Intrakomunitární dodávky od 1.1. 2020 z hlediska DPH

Prováděcí Nařízení Rady EU 2018/1912 (dále jen „Nařízení“), které vstoupilo v platnost 1. 1. 2020 neřeší situace, kdy je zboží odesláno či přepraveno osobou, která zboží současně...