10. 4. 2020

Vyplnění žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (dále jen „Žádost“) se podává na předepsaném tiskopise, který je možné stáhnout z webového portálu finanční správy...

VÍCE INFORMACÍ ZDE