13. 4. 2021

Programy COVID 2021 a COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY

Dnešním dnem je možné podávat žádosti do programu COVID 2021. Cílem programu je poskytnout finanční podporu podnikatelům na zajištění likvidity, kterým v důsledku pandemie razantním způsobem poklesly tržby. Za rozhodné období, ke kterému se vztahuje výpočet podpory se považuje...

VÍCE INFORMACÍ ZDE