Archiv článků

Kniha jízd

Mezi velmi nepopulární evidenci v rámci daňových povinností zcela jistě patří evidence knihy jízd.
Knihu jízd jsme povinni vést...

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Programy COVID 2021 a COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY

Dnešním dnem je možné podávat žádosti do programu COVID 2021. Cílem programu je poskytnout finanční podporu podnikatelům na zajištění likvidity, kterým v důsledku pandemie razantním způsobem...

Kompenzační bonus v praxi

V druhé polovině listopadu 2020 jsme podávali první žádosti týkající se kompenzačního bonusu u OSVČ. Při zpracování těchto žádostí jsme řešili, zdali uplatnit u tzv. prvního bonusovému...

Naše filozofie v dnešní době

Něco na odlehčení...

Kompenzační bonus v druhé vlně koronaviru

Dne 14. 11. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 461/2020 o kompenzačním bonusu (dále jako KBO), který se vztahuje k tzv. prvnímu bonusovému období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020. Výše kompenzačního...

Průvodce v souvislosti s druhou vlnou koronaviru

V souvislosti s druhou vlnou koronavirové nákazy uvádíme jednotlivá opatření, změny či postupy, které by mohly podnikatelé využít v této situaci.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 5. 2020

Novelou zákona č. 256/2019 Sb. se mění u některých služeb a zboží sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v ustanovení § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho...

Vyplnění žádosti Antivirus vs. krizový zákon

Jak má zaměstnavatel (s.r.o., a.s., OSVČ) žádat z programu ANTIVIRUS vs. krizový zákon...

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Vyplnění žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (dále jen „Žádost“) se podává na předepsaném tiskopise, který je možné stáhnout z webového portálu finanční správy...

VÍCE INFORMACÍ...

Nová pravidla záchranného programu pro OSVČ - pětadvacítka

Náš další článek je věnován novým pravidlům záchranného programu pro OSVČ - pětadvacítka.

VÍCE INFORMACÍ ZDE